Salarisadministratie

Wanneer u als ondernemer personeel in dienst heeft, kan ik de loonadministratie voor u verzorgen.

Maandelijks krijgt u van mij de loonstroken, betaallijst en loonaangifte. Wanneer een kalenderjaar is afgelopen ontvangt u van mij de jaaropgaven.

Ook kan ik voor u arbeidsovereenkomsten opstellen.