Rapportages

Jaarlijks kan ik voor u een jaarrekening opstellen. De jaarrekening is één van de belangrijkste verslagen voor een onderneming. Het is de basis voor de fiscale aangifte en geeft inzicht in de onderneming.

De jaarrekening kan ook gebruikt worden voor financieringsvraagstukken en/of investeringen.

Daarnaast geeft het zeer waardevolle informatie voor de toekomst.

Bij rapportages kunt u ook denken aan;

– liquiditeitsprognoses
– begrotingen
– meerjarenoverzichten omzet