Belastingen

Iedere ondernemer krijgt hiermee te maken, de Belastingdienst. Ik zorg voor u dat de aangiftes op tijd worden ingezonden zodat hiermee verzuim- en betaalboetes achterwege blijven.

 

Omzetbelasting   

Elke ondernemer moet maandelijks, per kwartaal of jaarlijks zijn aangifte omzetbelasting indienen.

Ik kan voor u deze aangiftes verzorgen waarbij dan rekening wordt gehouden met aftrekbeperkingen zoals privégebruik aan het eind van het jaar.

Doet u zaken met het buitenland, kan ik de opgave intracommunautaire prestaties indienen. Wanneer u zelf btw aangiftes doet, kan ik bij btw verschillen een suppletieaangifte indienen.

 

Loonheffingen 

Wanneer ik de loonadministratie verzorg, krijgt u op tijd uw aangiftes loonbelasting van mij, zodat u op tijd kan betalen.

 

Inkomstenbelasting     

Elke ondernemer moet over zijn of haar inkomen inkomstenbelasting betalen.

Ik ga samen met u de aftrekposten na zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrekinvesteringsaftrek, meewerkaftrek, fiscale oudedagsreserve etc.

 

Vennootschapsbelasting  

Wanneer u als ondernemer een B.V. heeft, bent u belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Ik kan voor u de aangifte vennootschapsbelasting indienen, notulen A.V.A. opstellen, deponeren stukken bij de Kamer van Koophandel.